Co można zrobić, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłacenia odszkodowania?

19 października, 2022
Każda osoba, która ma polisę ubezpieczeniową czy to na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy także inny rodzaj ubezpieczenia, może mieć nadzieję na otrzymanie należytego świadczenia.

Oczywiście wyłącznie po wystąpieniu jakiegoś niepomyślnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety zazwyczaj uzyskanie odszkodowania często wymaga długotrwałego okresu czasu, co sprawia, że przykładowo likwidacja szkody komunikacyjnej niezwykle wydłuża się w czasie. Często też kontakty z towarzystwem ubezpieczeniowym nie usprawniają całej kwestii. Niestety równie chętnie stosowaną praktyką jest bezzasadne odmawianie wypłacenia odszkodowania albo umyślne jego obniżanie. Osoba jest poszkodowana niejako dwukrotnie. Może w takiej sytuacji interweniować na wyższym szczeblu firmy ubezpieczeniowej, poszukiwać porady w kancelarii prawnej lub złożyć skargę u Rzecznika Ubezpieczonych. Działaniem ostatecznym jest złożenie pozwu sądowego. Najpierw należy jednak zastosować wszystkie pozasądowe formy sprzeciwu. Są one wymienione np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w pismach, które są przesyłane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Najczęściej spotykaną praktyką jest odwlekanie wypłaty pieniędzy. Artykuł 817 k.c. stanowi, że ubezpieczyciel posiada aż 30 dni na to, żeby wypłacić odszkodowanie lub na odmówienie takiej wypłaty. Termin ten może być jednak inny, jeżeli jest to zaznaczone w OWU albo w indywidualnej umowie z danym poszkodowanym.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie dotrzyma takiego terminu, poszkodowany ma prawo zobacz też dobry notariusz Katowice dochodzić ustawowych odsetek za powstałe opóźnienie. Niestety takie zgłoszenie żądania nie w każdym przypadku może zakończyć się wypłatą odszkodowania, jednak czasem może wpłynąć na szybsze wypłacenie tego świadczenia.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.