Każde w urządzeń w miejscu pracy powinno być zupełnie sprawne, żeby spełniało swoje najistotniejsze zadania

9 lutego, 2023
Wszystkie maszyny używane w zakładach pracy muszą spełniać wyznaczone normy dotyczące wszelkiego bezpieczeństwa oraz higieny dokładnie ustalone przepisami bhp. Ta reguła dotyczy także wózków widłowych, czyli znanych wózków, które możemy znaleźć w niemal każdej z hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy

Autor: Commander, U.S. 7th Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Najistotniejszym warunkiem, który ma szansę decydować o tym, że wózek widłowy zostanie dopuszczony do użycia, jest jego doskonała sprawność. W celu zapewniania sprawności wózka należy przeprowadzać rutynową część konserwacyjną i przeglądy techniczne pojazdu. () Musimy również mieć na uwadze, że zgodnie z działającymi przepisami zabronione jest użycie w zamkniętych pomieszczeniach wózków wydzielających spaliny zasilanych benzyną etylizowaną lub zawierającą odmienne niedogodne dla zdrowia substancje.

Wózki widłowe to pojazdy, które mają szansę stworzyć wiele rozmaitych zagrożeń w czasie pracy. Dlatego trzymanie się dokładnie przepisów powiązanych bhp jest niezwykle ważne w czasie pracy z tego typu maszynami. ()) Przepisy całkowicie określają, kto może wykorzystywać wózek widłowy. Jednym z podstawowych wymagań jest ukończenie profesjonalnego kursu.

Czy publikowany artykuł jest według Ciebie fascynujący? Jeżeli tak sądzisz, to wejdź również na oryginalny artykuł, który ma podobnie istotne dane.

Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin praktyki i musi być przeprowadzony zgodnie z programem ustalonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.

Wózek widłowy

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Wykorzystywanie wózków widłowych w zakładzie pracy nakłada określone wymagania na pracodawcę, który powinien ograniczać pojawianie się zagrożeń i zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa. Do jego obowiązków należy m. in. prowadzenie właściwych szkoleń, podczas których operatorzy wózków mogą zapoznać się z instrukcjami obsługi oraz zasadami prawidłowego użycia wózków, jak również przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych przepisów bhp może prowadzić do bardzo wielu groźnych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Odpowiednie szkolenia oraz doskonały stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się na terenie przedsiębiorstwa.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.