Bezpieczna żywności droga na stół – potrzebne urządzenia

29 marca, 2023
Transport żywności jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha spożywczego ze względu na pełnioną rolę. Firmy spożywcze korzystają w głównej mierze z transportu drogowego ze względu na jego mobilność jak też funkcjonalność. Z tej przyczyny warto opisać rozwiązania wykorzystywane dla poszczególnych rodzai artykułów spożywczych jak też typy najczęściej występujących form przewozu.

zbiorniki

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Forma przewozu winna być właściwa do artykułów, jakie mają być przewożone. Główne grupy mieszczą produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak: mięso, drób, jajka, nabiał czy towary mieszane, zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego oraz wyroby pochodzenia roślinnego, tj.: ziarna zbóż, mąka, syropy. Podgrupa podziału artykułów obejmuje wyroby transportowane luzem, lub w opakowaniach jednostkowych ewentualnie zbiorczych. Zależnie od grupy i podgrupy przewożonych produktów istnieją szczególne wymogi, które powinny być spełnione, by zagwarantować bezpieczeństwo (polecamy mercor centrala oddymiania w naszej ofercie) żywności .Dość szczególną formą transportu jest transport mleka, gdzie przepisy definiują, iż w chwili trafienia do zakładu przeznaczenia temperatura mleka nie może przewyższać +10°C.

Ogromnie ważnym czynnikiem jest również utrzymanie właściwej higieny cystern. Z drugiej strony szczególnymi wymaganiami obwarowane bywają ładunki w cysternach substancji o dużej spoistości to jest tłuszcze bądź czekolada. W przypadku tego typu towarów najważniejsze są wymogi producenta co do temperatury transportu a także zbiornik kwasoodporny – HML. Takie cysterny powinny być oznakowane w wyraźnie dostrzegalny oraz nieścieralny sposób. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego najczęściej wykorzystywaną formą przewozu są izotermy a także chłodnie.

Przedsiębiorca musi zgodnie z wymogami przepisów regulacji o artykułach pochodzenia zwierzęcego uzyskać numer weterynaryjny. Przyznany numer weterynaryjny pozwala na prowadzenie działalności powiązanej z łańcuchem produktów zwierzęcych. Przewóz przez wzgląd na cechy artykułów pochodzenia zwierzęcego jest bardzo wymagającym. Powierzchnia artykułów pochodzenia zwierzęcego jest podatną na fizyczne zanieczyszczenia z zewnątrz, jak też mikrobiologiczne związane z brakiem podtrzymania należytych warunków temperatury w trakcie załadunku czy transportu.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.