Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w miejscu pracy? Na czym to polega, dlaczego jest potrzebne?

14 lutego, 2023
Przez ryzyko zawodowe trzeba rozumieć prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanych zagrożeń związanych z konkretną pracą, powodujących straty jak również ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników. Z tego powodu więc konieczna jest systematyczna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem będzie sprawdzenie, co w danym miejscu zatrudnienia i na określonym stanowisku może spowodować negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Przeprowadzona ocena tego rodzaju jest dla właściciela firmy podstawą dla zastosowania środków zmniejszających lub eliminujących zagrożenia występujące w miejscu pracy. Niezwykle ważne jest również, aby pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, jakie bierze się z wykonywanego przez nich zajęcia, dlatego obowiązkiem właściciela firmy jest bez wątpienia poinformowanie ich o rezultacie dokonanej oceny oraz wdrożonych środkach zaradczych. Dotyczy to wielu dziedzin, dajmy na to czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są z pewnością bezpieczne, a jeśli nie, to jakie środki wprowadzono, by było bezpieczniej – dużo więcej przeczytasz pod tym adresem.

Proces oceniania ryzyka zawodowego wygląda identycznie dla każdego miejsca pracy, dzieli się na cztery najważniejsze etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Powinien to być zespół jednostek, jakie posiadają odpowiednie przygotowanie do wykonania oceny ryzyka zawodowego. W te prace musi być też zaangażowany pracownik, jakiego stanowisko jest oceniane. Następny etap to analiza i opisanie takiego stanowiska. Dzięki temu możemy ustalić, które zadania i w jaki sposób pracownik wykonuje. Trzeci etap to identyfikowanie zagrożeń, które są właściwe dla konkretnego stanowiska pracy. Odbywa się to w oparciu o wywiad z pracownikiem i listy kontrolne, które zawierają ewentualne zagrożenia i wcześniej pozyskane informacje. Na końcu po opisaniu stanowiska pracy oraz identyfikacji zagrożeń zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego.

ryzyko

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena ryzyka polega w głównej mierze na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Tak więc pod uwagę bierze się możliwość zdarzenia, skalę skutków powodowanych przez zagrożenie i stopień narażenia osoby zatrudnionej. Na pewno jeżeli ocena ryzyka zawodowego szkolenie (przejdź dalej lean six sigma szkolenie) może być pomocne, gdyż w ten sposób cały proces może zostać lepiej poprowadzony – .

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.