Czym są akcje i jakie modele akcji możemy dziś wypunktować?
Bez kategorii / Styczeń 31, 2018

Akcje to papiery wartościowe z branży finansowej, jakie sumują w sobie prawa o charakterze niemajątkowym i majątkowym wynikające z uczestniczenia akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej czy też akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki obejmuje pewne konkretne dane, takie jak nazwę firmy, jej siedzibę oraz adres, datę zarejestrowania spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i dużo innych.

Jak lokatę wybrać?
Bez kategorii / Styczeń 18, 2018

Sposobem na skuteczne oszczędzanie jak też ponadplanowy zarobek zawsze były lokaty. Jak to funkcjonuje?
Wpłacając swe pieniądze na lokatę, zawierasz umowę z bankiem, iż przez określony czas będzie on Twoimi środkami zarządzał, aby po zakończeniu wskazanego umową czasu spieniężyć powierzoną kwotę zwiększoną o odsetki również gwarantowane w umowie z bankiem.