Czym są akcje i jakie modele akcji możemy dziś wypunktować?
Bez kategorii / Styczeń 31, 2018

Akcje to papiery wartościowe z branży finansowej, jakie sumują w sobie prawa o charakterze niemajątkowym i majątkowym wynikające z uczestniczenia akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej czy też akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki obejmuje pewne konkretne dane, takie jak nazwę firmy, jej siedzibę oraz adres, datę zarejestrowania spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i dużo innych.

Co to jest smartBOX, jakiego rodzaju oferuje możliwości i do czego właściwie może być on wykorzystany?
Bez kategorii / Styczeń 18, 2018

W obecnych czasach mamy możliwość korzystania z mnóstwa urządzeń, jakich nazwy rozpoczynają się od wyrazu „smart”. To brytyjskie słowo oznacza „mądry”, natomiast w wypadku różnorodnych urządzeń, określenie to znaczy, że taki sprzęt jest wielofunkcyjny.
Przykładowo tak zwany smartBOX, czyli tłumacząc ten wyraz dosłownie „mądre pudełko”, to narzędzie, jakie służy do zdalnej akwizycji informacji z różnorodnego rodzaju sprzętów pomiarowych.