Jakie zmiany w temacie dopłat czekają chłopów?
Finanse w rolnictwie / Luty 9, 2019

Odkąd nasz kraj znalazła się w strukturach Unii Europejskiej, pojawiły się przed Polską zarówno wyzwania jak i intratne możliwości. Z jednej strony bycie w strukturach Unii zobowiązuje nas do wpłaty określonych sum pieniędzy. Opłaty członkowskie są powinnością każdego kraju. Z drugiej strony tymczasem pojawiają się również nowe możliwości, dlatego że Polska może także czerpać dopłaty. Dzięki temu jest możliwy rozwój lokalnych biznesów, budowa bezpieczniejszych dróg, renowacja zabytków czy również budowa obiektów sportowych.