Jak możesz używać folię PE?
Optymalizacja produkcji / Kwiecień 4, 2019

Gdy w roku 1933 udało się przeprowadzić na skalę przemysłową syntezę polietylenu sposoby jego zastosowania były wielkie. W chwili obecnej służy on chociażby do produkcji torebek polietylenowych i folii, która będzie stosowana w różnych dziedzinach gospodarki, chociażby w budownictwie.

Krótka charakterystyka najczęściej wykorzystywanych sposobów transportu w międzynarodowym handlu.

Minione kilka lat to zwiększający się udział handlowej wymiany pomiędzy wieloma krajami. Na europejskim rynku bardzo duże znaczenie miało otwarcie granic między państwami członkowskimi, dzięki czemu umożliwiony został handel towarami bez żadnych procedur celnych. Z kolei kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny stają się światowym centrum produkcyjnym, które zaopatruje resztę świata w różnego rodzaju produkty. Większość firm z branż tekstylnej, elektronicznej czy wykończeniowej przenosi swoją produkcję właśnie do Chin, gdzie będzie dużo tańsza siła robocza, a tym samym dużo mniejsze koszty produkowania, nawet jeśli się uwzględni transport.