W pracy zazwyczaj spędzamy sporą część każdego życia, gdyż 8 godzin codziennie to prawie połowa dnia (nie zaliczając do tego snu)

Praca jest nadzwyczaj istotną częścią naszego życia. W pracy się realizujemy oraz pogłębiamy swe kwalifikacje. To w pracy odnajdujemy zwykle chęć do dalszego rozwoju.
Jeśli ktoś mówi, że przychodzi do biura, by odbębnić co mu każą i nie interesuje go panująca w biurze atmosfera, to albo łże, albo doprawdy jest typem całkowicie obojętnym, gdyż ciężko jest przez kilka godzin dziennie nie patrzeć na otaczający nas świat.