Jakie zmiany w temacie dopłat czekają chłopów?
Finanse w rolnictwie / Październik 22, 2021

Odkąd nasz kraj znalazła się w strukturach Unii Europejskiej, pojawiły się przed Polską zarówno wyzwania jak i intratne możliwości. Z jednej strony przynależność do Unii zobowiązuje nas do uiszczenia określonych sum pieniędzy. Opłaty członkowskie są powinnością każdego kraju. Z drugiej strony jednak pojawiają się również nowe możliwości, dlatego że Polska może co więcej czerpać dopłaty. Dzięki temu jest możliwy rozwój krajowych firm, budowa bezpieczniejszych dróg, budowa obiektów sportowych czy renowacja zabytków.