Co to jest prawo karne oraz jakie wyróżniamy jego rodzaje?
Bez kategorii / 26 stycznia, 2022

Jest to całość prawnych norm, które za pośrednictwem ukarania jako środka przymusu, który zawiera się w takich normach, ochrania wartości społeczne przed czynami groźnymi zwanymi przestępstwami.
W rozumieniu prawa karnego wartość społeczna to życie, zdrowie, godność człowieka i jego majątek.