Krótka charakterystyka najczęściej wykorzystywanych sposobów transportu w międzynarodowym handlu.

Ostatnie kilka lat to coraz większy udział wymiany handlowej między różnymi krajami. Na rynku europejskim ogromne znaczenie miało otwarcie granic pomiędzy członkowskimi państwami, przez co umożliwiony został przepływ towarów bez konieczności dokonywania procedur celnych. Za to kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny stają się światowym centrum produkcyjnym, które zaopatruje resztę świata w najróżniejsze towary. Coraz więcej firm z branż tekstylnej, elektronicznej czy wykończeniowej przeniosła swoją produkcję właśnie tam, gdzie będzie znacznie tańsza siła robocza, a co za tym idzie mniejsze koszty wytworzenia, nawet po doliczeniu transportu.