Krótka charakterystyka najczęściej wykorzystywanych sposobów transportu w międzynarodowym handlu.

Minione lata to zwiększający się udział handlowej wymiany między różnymi krajami. Na rynku europejskim bardzo duże znaczenie miało otworzenie granic pomiędzy państwami członkowskimi, przez co został umożliwiony przepływ towarów bez konieczności dokonywania procedur celnych. Za to kraje azjatyckie, w szczególności Chiny stają się światowym centrum produkcyjnym, które zaopatruje większość krajów w najróżniejsze towary. Większość firm z branż elektronicznej, tekstylnej czy wykończeniowej przeniosła swoją produkcję właśnie do Chin, gdzie będzie dużo tańsza siła robocza, a tym samym dużo mniejsze koszty wytworzenia, nawet po doliczeniu transportu.